Liedteksten zondag 20 september 2020
OPENINGSLIED: 167 – Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
***
1
SAMENZANG VOOR DE PREEK:
Houd vol – Mozaiek0318
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Refrein 1:
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
(Refrein 1) 2 x
Refrein 2:
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
Want hij laat ons nooit alleen.
***
SAMENZANG NA DE PREEK: 194 – U maakt ons één
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
2
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
***
127 – Wij eren en aanbidden U
Refrein:
En wij volgen U tesamen,
Volgen U tesamen.
En wij volgen U tesamen,
Koning en Heer
(Refrein)
***
3