Elke gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard! Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

Zelf een bedrag overmaken

Om zelf een (extra) gift over te maken of voor het doen van maandelijkse automatische overboekingen kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken: NL07 ABNA 0456 1173 26 ten name van Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk

Via iDeal direct Online bijdragen

Online bijdragen kan door met je de camera van je telefoon de QR-code hiernaast te scannen of aan te klikken. Je komt dan op een pagina waar je je gegevens in kan vullen.

Machtiging tot automatisch incasso

Je kunt De Meerkerk machtigen (toestemming geven) om regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) een bedrag naar keuze van je bankrekening over te laten boeken naar de rekening van De Meerkerk. Daartoe vul je een machtigingskaart in, die we je graag toesturen. Bel ons daarvoor op werkdagen tijdens kantooruren of stuur een e-mail: info@Meerkerk.nl.
Ook kun je het ONLINE TOEZEGGINGSFORMULIER invullen.

Alle gegevens voor een machtiging worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde kun je je machtiging wijzigen door ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail. Je bijdrage wordt vanaf de 25e van de maand afgeschreven van je rekening. Het is ten allen tijde mogelijk om de incasso te storneren (terug te boeken) binnen dertig dagen vanaf de datum van incasso.

Toezeggen

Een toezeggingsformulier per post ontvangen? Bel ons op werkdagen tijdens kantooruren of stuur een e-mail. Alle gegevens over je toezegging(en) worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde kun je je toezegging wijzigen door ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail. Je bijdrage wordt vanaf de 25e van de maand afgeschreven van je rekening.

Periodieke schenking

Het is ook mogelijk een periodieke schenking te doen zonder tussenkomst van een notaris, dus kosteloos. Bij zo’n schenking gelden niet de normale fiscale drempels en is de gift volledig aftrekbaar. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt, daarvoor zijn bij de belastingdienst formulieren te verkrijgen of hier te downloaden. Dit formulier graag in 2-voud invullen en beide exemplaren naar De Meerkerk sturen.
Dat kan eventueel ongefrankeerd naar: De Meerkerk, afdeling financiën, Antwoordnummer 570, 2130 WB Hoofddorp

Legateren en nalaten

Je kunt De Meerkerk steunen (na je overlijden), door een legaat in je testament op te nemen of De Meerkerk (voor een deel) tot erfgenaam te benoemen.

De bankgegevens van De Meerkerk zijn: IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk.

Giften die in het bijzonder bestemd zijn voor de huisvesting kunnen overgemaakt worden op NL52 ABNA 0512002096 t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk. Voor meer informatie over de aankoop van De Meerkerk aan de Bennebroekerweg, klik hier.

De Meerkerk is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd met RSIN nummer 802147306, dus giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.