Een huiskring is een groep van rond de tien personen, die ongeveer een keer in de twee weken bij elkaar komt. Een huiskring is dé manier om ondanks de grootte van de gemeente persoonlijk te kunnen zijn. De huiskring is de kerk in het klein, waar we samen de Bijbel bestuderen en naar aanleiding van de zondagse diensten verder praten. We bidden met en voor elkaar en er is tijd en aandacht voor elkaar om elkaar te bemoedigen. Zo kunnen we vriendschappen opbouwen en er voor elkaar zijn als het nodig is. Er zijn meer dan 70 huiskringen.

Plaatsing op een huiskring

Zoek je een huiskring? Vraag dan een huiskring aan.

Voor vragen over de huiskringen of over het (aspirant) lidmaatschap kun je contact opnemen.

Leeftijdsgroepen met eigen kringen:

Jongerenkring

Jongerenkringen in De Meerkerk zijn voor de leeftijdsgroep van 13-17 jaar en komen 1x2 weken bij elkaar van 19:00-21:00 uur aan de Bennebroekerweg 515, campus van De Meerkerk in de oude schuur. Onder leiding van 2 kringleiders en een vaste groep van ongeveer 8 jongeren bespreken we op die avond het thema wat er die ochtend bij X-pact in de dienst is behandeld en natuurlijk veel meer…

18+kring

De 18plussers komen twee keer per maand ’s avonds bij elkaar, in een groep van ongeveer 10 tot 12 jongvolwassenen. Tijdens deze avonden worden eigentijdse onderwerpen besproken of een studie gegeven en wordt er met elkaar gebeden. Je kan aangeven dat je op een 18+ kring wilt bij je aanvraag voor een huiskring.

Seniorenkring

Enkele huiskringen zijn helemaal samengesteld uit senioren. Waar de meeste huiskringen ’s avonds bij elkaar komen, komen de seniorenkringen ook wel overdag bij elkaar. Bij de aanvraag voor een huiskring kan de voorkeur voor een seniorenkring aangegeven worden.