Als Baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Wij geloven dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf - in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie van De Meerkerk

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

jaarthema-transparant