Jouw verhaal

De doop is een uiterlijke expressie van een innerlijke verandering. Die innerlijke verandering is geen eigen verdienste maar uit genade omdat je Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke Verlosser en Heer.

De doop is geen eindstation maar een startpunt om Jezus te volgen. Zoals Hij Zich liet dopen, verlang ook jij je, in navolging van Hem, te laten dopen.

Je laten dopen in water, is om openbaar te maken dat je in God gelooft. Dat je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is. Dat Hij met zijn opstanding uit de dood jouw redding heeft mogelijk gemaakt, jou vergeving geeft voor je zonden. Je toont aan God, jezelf en de mensen om je heen dat je op God vertrouwt. Zoals Jezus onderging in de dood en weer opstond uit het graf, mag jij helemaal ondergaan in water om er weer uit te komen om een vergeven en veranderd leven te leiden. De doop is daarmee een symbool van reiniging en vergeving. Je mag een nieuw en bevrijd leven beginnen met God. Je mag jezelf zien als een nieuwe schepping. Een kind van God de Vader. Je kiest ervoor Jezus te volgen in je dagelijks leven, geleid door Gods heilige Geest.

Diensten met dopen

Het dopen vindt plaats tijdens een zondagsdienst. De dinsdagavond, voorafgaan aan de dienst waarin jij gedoopt wordt, is er een doopvoorbereidingsavond in De Meerkerk. Daar doorlopen we alle praktische dingen en zullen we ons geestelijk voorbereiden op de dienst. Met alle andere dopelingen zullen we ook elkaars geloofsverhaal delen.

Daar is natuurlijk ook alle gelegenheid om vragen te stellen die je nog hebt.

Gedoopt & Nu?

Ook de dinsdagavond ná de dienst met dopen komen we bij elkaar. Dan zullen we met elkaar delen hoe we de doop ervaren hebben en zullen we geestelijke handreikingen meegeven om Jezus na te volgen.

Je kunt aangeven dat je gedoopt wil worden zodra de datum van de eerstvolgende doopdienst bekend is.