Als je al een tijdje in onze gemeente komt en het verlangen hebt om je bij De Meerkerk aan te sluiten, dan kun je ervoor kiezen om lid te worden.

Lid worden is meer dan alleen een administratieve handeling. Het is een daad van toewijding. Het betekent niet alleen dat je je registreert, maar vooral dat je je verbindt. Door lid te worden, geef je aan dat je wilt behoren tot onze lokale gemeenschap. Het is een wederzijdse verbinding: jij geeft je 'ja' aan de gemeente, en de gemeente geeft haar 'ja' aan jou. We geloven dat we geroepen zijn om met elkaar in geloof op trekken als een familie. Een gemeenschap van jong en oud met een ding gemeenschappelijk: geraakt door de liefde van Jezus.

Wat houdt lidmaatschap in?

Door lid te worden, stem je in met ons gemeenteverbond. Hierin staat beschreven wat ons bindt en wat het betekent om deel uit te maken van onze gemeenschap. Je verbindt je aan de doelen van de gemeente, om samen in geloof te groeien, en je neemt actief deel aan haar activiteiten. Lidmaatschap betekent ook deelname aan een huiskring, waar we samen groeien, leren en elkaar ondersteunen.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Voordat je volwaardig lid wordt, doorloop je eerst de Beta Cursus om een dieper inzicht te krijgen in waar onze gemeente voor staat. Je begint als aspirant-lid, zodat je kunt ervaren wat het betekent om bij onze gemeenschap te horen voordat je definitief beslist. Aspirant-lidmaatschap hangt samen met deelname aan een huiskring.  Als baptistengemeente vragen we ook dat je gedoopt bent op basis van je persoonlijk geloof in Jezus als Verlosser en Heer. Als je nog niet gedoopt bent en dit wel wilt doen, wachten we met het bevestigen van je lidmaatschap totdat je bent gedoopt. Voor meer informatie over de doop klik hier.