In De Meerkerk zeggen we dat we allemaal zendelingen zijn op de plek waar we wonen, werken, naar school gaan en onze vrije tijd besteden. We willen aan de mensen om ons heen laten zien wie Jezus is. De Meerkerk ondersteunt een aantal mensen die buiten de Haarlemmermeer het evangelie handen en voeten geeft. We noemen hen Andere Zendelingen, even voorstellen:

Marc en Jody van Eijden

Marc en Jody van Eijden werken in het Franse Tours waar Marc zo'n 20 jaar voorganger is van een Evangelische Gemeente. Zijn rol is verschoven van voorganger naar begeleider van de kerk in Tours en een aantal andere kerken. Sinds 2014 worden ook in het plaatsje Langeais wekelijks kerkdiensten gehouden. Marc en Jody willen graag op concrete wijze de liefde van Jezus laten zien en bidden dat God een open deur geeft om echt iets van Hem te kunnen delen.

Jan-Willem, Anne Marie en Sylvanie Griffioen

Jan-Willem en Anne Marie Griffioen emigreerden in 1982 naar Zuid-Afrika. Onder de paraplu van The Shelter Ministries, bieden ze hulp, scholing en onderdak aan arme, vaak alleenstaande kinderen en bejaarden.

Nat en Annette Winston

Nat en Annette Winston zijn gemeentestichters in Brussel, België. In hun centrum geven ze naast cursussen over het geloof ook algemene cursussen waardoor zij een belangrijke ontmoetingsplek hebben gerealiseerd. De gemeente is op zoek is naar een andere ruimte met meer comfort en uitstraling. Gevraagd wordt mee te bidden en God te vragen de gemeente dat te geven wat zij nodig heeft om door te groeien.

T, E & Y

T, E & Y wonen en werken in het Midden-Oosten. Afgelopen 2 jaar, hebben zij de tijd genomen om Arabisch te studeren en voelen zich geroepen te werken onder mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Vanaf begin 2022, zullen zij gaan werken onder de Bedouienen, een onbereikte bevolkingsgroep. Dit betekent dat er onder deze bevolkinsggroep nog geen kerk bestaat. T & E zijn beiden medisch geschoold en door deze gaven in te zetten, worden er contacten gelegd met deze bevolkingsgroep en op die manier het Goede Nieuws verkondigd.