De Meerkerk wil een waakzame kerk zijn, waar zorg is
en een veilige plek om naar toe te gaan.

Als Meerkerk gebruiken we bewust de woorden: waakzame kerk, omdat we als kerk niet immuun zijn voor de risico's van verschillende vormen van misbruik. Met name als we denken aan kwetsbare groepen, als kinderen en jongeren

Daarom zijn er aantal maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van misbruik, en aanpak bij misbruik.

Ieder staflid, en kinder- en jongerenwerker vragen we straks de gedragscode te ondertekenen en een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:
- Functioneert onafhankelijk
- Is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Oudstenraad
- De vertrouwenspersoon is bereikbaar via: vertrouwenspersoon@meerkerk.nl

Externe vertrouwenspersoon

De Meerkerk is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt. SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft als doelstelling:

- Betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden
- Recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat hierbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. Dit betekent dat je als gemeentelid met deze klachten ook terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon. 085-4881449

Klik hier om de gedragscode van De Meerkerk te bekijken.