De Meerkerk is door de belastingdienst aangeduid als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij o.a. erven (geen successierechten), schenken (geen schenkingsrechten) en giften (aftrekbaarheid door schenker).

Via deze link die verwijst naar de website van de belastingdienst is De Meerkerk (statutair: Baptisten Gemeente Hoofddorp) te vinden in het ANBI-register.

Een ANBI is met ingang van 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite:

Naam van de Instelling

De statutaire naam van onze gemeente is: Baptisten Gemeente Hoofddorp.

In de praktijk gebruiken wij de naam ‘De Meerkerk’.

RSIN/Fiscaal nummer

Het RSIN nummer van De Meerkerk is 802147306

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van De Meerkerk wordt gevormd door de Oudstenraad. De predikant is voorzitter van deze raad. Er wordt geen vergoeding betaald aan het bestuur voor haar werkzaamheden.

De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur geen beloning maar wel een honorarium als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente. Overige betaalde krachten in de gemeente zijn in loondienst.

Financiële verantwoording

Een overzicht van de financiële baten en lasten vind je hier.