Er zijn op dit moment meer dan 80 huiskringen actief. Juist in een grote en groeiende gemeente zijn huiskringen belangrijk om te voorkomen dat mensen zich "verloren" gaan voelen. Er dient immers aandacht te zijn voor ieder individu. De eerste zorg voor elkaar valt binnen de huiskring. Zaken die de huiskring overstijgen kunnen doorverwezen worden naar het pastorale team.

Klik op één van onderstaande vacatures voor meer informatie of ga direct naar aanvraagformulier.