Jongerenkringen in De Meerkerk zijn voor de leeftijdsgroep van 13-17 jaar en komen eens per twee weken bij elkaar van 19:00-21:00 uur aan de Bennebroekerweg 515, campus van De Meerkerk in de oude schuur. Onder leiding van 2 kringleiders en een vaste groep van ongeveer 8 jongeren bespreken we op die avond het thema wat er die ochtend bij X-pact in de dienst is behandeld en natuurlijk veel meer…

De grote groep jongeren die op een kring zit start met een plenair gedeelte om 19:00 uur en gaan vervolgens in vaste groepen en vaste kringleiders verder doorpraten over dat onderwerp. Voor ouders die hun kind(eren) brengen is er de gelegenheid om op de campus van De Meerkerk te blijven voor koffie/thee en eventueel in gesprek te gaan met andere ouders die daar aanwezig zijn. Ook jongerenwerker Patrick van der Laan zal op de kringavonden aanwezig zijn om, mocht dit nodig zijn of wenselijk, te spreken met elkaar hoe we als kerk langszij kunnen komen om te helpen als het gaat om geloofsoverdracht.

Wij willen met deze kringen starten vanaf zondag 4 november 2018, om 19:00 uur in de oude schuur van De Meerkerk..

Ben jij dus tussen de 13-17 jaar oud, deel van De Meerkerk en van X-pact en wil jij op een kring? Meld dit dat bij jongerenwerker Patrick van der Laan of stuur een mail naar info@meerkerk.nl