Tot en met 5 april zondagsdiensten alleen via livestream om 9:00 & 11:00 uur.
Er zijn dus geen fysieke diensten op de Bennebroekerweg.

Liedteksten 29 maart

Ook aan de collecte kunt u online deelnemen door onderstaande
QR code te scannen
of aan te klikken.