Welkom bij Meerkids!

Dé plek in De Meerkerk voor kinderen in de basisschool leeftijd. Tijdens de zondagochtenddiensten staan onze medewerkers met veel enthousiasme klaar, want we hebben een missie: we willen kinderen helpen om Jezus te leren kennen, hen helpen te groeien in hun geloof en we willen hen helpen om dat geloof uit te delen in de wereld om hen heen.

Voor elk kind wordt er naar gestreefd dat de kinderdienst het beste uur van de week wordt. Laat ze dat uur meebeleven. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd heel welkom!

Drie leeftijdsgroepen

Iedere zondagochtend hebben we verschillende programma’s in 3 leeftijdsgroepen. We houden hierbij de indeling van de basisschool aan. De verdeling is als volgt:

Kleuters: groep 1 + 2, Onderbouw: groep 3 + 4, Middenbouw: groep 5 + 6 + 7.

Brengen en halen

Alle groepen vind je in het Activiteitencentrum bij het hoofdgebouw. Volg de wegwijzerbordjes of vraag iemand van het welkomteam waar je de juiste ruimte vindt.

Kleuters en kinderen uit de Onderbouw worden door ouders/verzorgers gebracht naar én opgehaald uit hun groepen. Bij binnenkomst worden kinderen geregistreerd. Ze krijgen van ons een sticker met hun naam, zodat wij hen bij hun naam kunnen noemen. Na afloop mogen ze met ouders/verzorgers de groep verlaten. Kinderen uit de Middenbouw en Bovenbouw kunnen zelfstandig komen en gaan. Vanaf een half uur voor aanvang van de dienst kan je kind komen. Totdat het programma begint doen we spelletjes en organiseren we leuke activiteiten. Na de diensten kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Totdat de kinderen worden opgehaald kunnen ze blijven knutselen, spelen of lezen.

Activiteiten

Iedere groep heeft een programma dat op de leeftijd van de kinderen is afgestemd. Die activiteiten zijn: 1 relatiegericht: Als leiding willen we dat een kind zich gekend, geliefd en gewaardeerd voelt in de tijd dat hij bij Meerkids is. We vinden het ook belangrijk dat er ruimte is voor kinderen om samen te spelen en vrienden te maken. 2 bijbelgetrouw. 3 kindgericht: gericht op de ontwikkeling van het kind. Zo maken we bij de kleuters regelmatig gebruik van de poppenkast, is er bij de grote kinderen veel aandacht voor interactie en besteden we in de Bovenbouw ook aandacht aan maatschappelijke onderwerpen, zoals ‘pesten’. 4. creatief: Per bouw is er een gezamenlijk programma, waarin de Bijbel opengaat, een toneelstuk wordt verzorgd en veel wordt gezongen en er is een groepjestijd: voor 6 tot 10 kinderen voor de verwerking en persoonlijke aandacht. We besteden veel zorg aan creatieve vormen. De kinderen kunnen regelmatig een zelfgemaakte creatie mee naar huis nemen.

Veiligheid

Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid in de zorg voor kinderen, hebben we veel aandacht voor veiligheid. - Er is altijd een bhv-er aanwezig. Behalve op de fysieke veiligheid, letten de medewerkers ook op de emotionele veiligheid van de kinderen. Dat houdt in dat kinderen zichzelf mogen zijn en elkaar bijvoorbeeld niet mogen uitlachen. Medewerkers zijn uitgebreid getraind om de kinderen als het nodig is te evacueren. In geval van nood brengen zij de kinderen snel naar een veilige plek. Er mag niet zonder toestemming worden gefotografeerd of gefilmd.

Speciale aandacht: Diamanten

We vinden het belangrijk dat kinderen veel plezier maken en een goede tijd bij ons hebben. Dat geldt voor álle kinderen, ook de kinderen die op de een of andere manier extra aandacht of zorg nodig hebben: onze ‘Diamanten’. Wil je weten wat wij voor jou en je kind kunnen betekenen, spreek dan de teamleider aan. Hij of zij wil graag met jou bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe we daarover in contact kunnen blijven.

Medewerkers

Al onze (vrijwillige) medewerkers hebben een groot hart voor kinderen en zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie in het geloof. Ze vinden het leuk en boeiend om samen met de kinderen op te trekken en de geloofsontwikkeling mee te maken. Daarbij zoeken ze steeds weer naar manieren die de kinderen aanspreken. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep en ook het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen van jou als ouders/verzorger.

Heb je vragen? Stel ze aan iemand van de leiding, we zijn te herkennen aan onze badges.

Opdragen

Enkele keren per jaar zijn er zondagsdiensten waar er ook een moment van het opdragen van kinderen is. Opdragen is een teken van toewijding, waar ouders/verzorgers mee aangeven hun kinderen in en met geloof te willen opvoeden en dat te doen in de gemeente. Ben je lid of wordt je binnenkort lid en wil je je kind laten opdragen stuur dan een mail naar info@meerkerk.nl, dan nemen we contact met je op. Ben je aspirantlid of gast, dan is de voorbereiding op het opdragen De Beta cursus. Data van diensten waarin kinderen worden opgedragen worden bekend gemaakt in de activiteiten agenda.

zijbalk_meerkids412