Elke zondag ontvangen we met heel veel liefde een grote groep kinderen. Deze kinderen gaan naar hun eigen leeftijdsgroep waar zij verhalen en activiteiten op niveau aangeboden krijgen. We hebben verschillende kindergroepen: 

  • Baby’s
  • Peuters
  • Onderbouw
  • Middenbouw 
  • Bovenbouw

Baby’s

Is je kindje tussen de 0 en 1,5 jaar oud dan is hij/zij van harte welkom bij onze babygroep. We willen graag Jezus’ liefde aan de kinderen doorgeven. Dit doen we door naast hen te zitten als ze spelen, hen lekker op schoot te nemen of met hen te wandelen. Is je kind tijdens de dienst toe aan een fruithapje of een fles, dan is dat geen probleem, die kunnen we geven. Je krijgt als ouder een buzzer mee waarmee we je op kunnen roepen als je kindje tijdens de dienst onrustig is. 

Peuters

Kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar gaan naar onze peutergroep. De focus ligt hier vooral op heerlijk spelen. Maar we nemen ook elke week de tijd voor een bijbelverhaal, wat drinken en een koekje. Soms wordt er ook geknutseld. Ook bij de peuters geven we de ouders een buzzer mee zodat we ouders op kunnen roepen als dat nodig is. 

Onderbouw

Kinderen die op de basisschool naar groep 1 & 2 gaan, komen bij ons bij de onderbouw. Tijdens het programma staat er altijd een Bijbelverhaal centraal. We gaan onder andere in kleine groepjes uiteen voor meer persoonlijke aandacht en we knutselen bijna altijd. 

Middenbouw 

Bij de Middenbouw ontvangen we de kinderen uit groep 3, 4 & 5 van de basisschool. We behandelen elke week een ander Bijbelverhaal. Dit is hetzelfde verhaal als bij de onderbouw en de bovenbouw. Ook hier gaan we in kleine groepjes uiteen om zo echt in contact te komen met de kinderen. 

Bovenbouw

Als oudste kindergroep hebben we de bovenbouw, hierin zitten kinderen uit groep 6 & 7. Ook hier slaan we de Bijbel wekelijks open en staat Jezus centraal. Net als bij de andere bouwen proberen we hier ook individuele aandacht te geven door middel van kleine groepjes. De verwerking doen we vaak door middel van sport en/of spel.  

Medewerkers

Voordat kinderwerkers aan de slag gaan, gaan ze in gesprek met hoofd kinderwerk Henrike Brussee. Je hoeft geen speciale opleiding te hebben, je leert heel veel door gewoon mee te draaien in een team. Wel vinden we het belangrijk dat je in Jezus gelooft en dat je een hart voor kinderen hebt. Lijkt het jou leuk om met de kinderen aan de slag te gaan stuur dan een e-mail naar henrikebrussee@meerkerk.nl.

Veiligheid

We willen een waakzame kerk zijn en vinden veiligheid daarom belangrijk. Denk aan de fysieke veiligheid (brandveiligheid, veilig spelen etc.), maar we besteden uiteraard ook aandacht aan de mentale/geestelijke veiligheid. In de nabije toekomst zullen we ook van de medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gaan vragen. 

Aandacht

We proberen zoveel mogelijk aandacht voor elk kind te hebben. Dit doen we onder andere door altijd in kleine groepjes uiteen te gaan. Als een kind meer aandacht nodig heeft dan gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we een kind kunnen geven wat hij/zij nodig heeft.

Praktisch

Na afloop van een dienst haal je je kind weer op bij de groep waar je hem/haar hebt gebracht. Alleen kinderen in de bovenbouw (groep 6 & 7) mogen zelf naar de koffiehal gaan. Mocht je kind niet met plezier naar de kerk komen, neem dan vooral contact op met Henrike Brussee, we kijken graag wat we voor jouw kind kunnen betekenen. Ook voor alle andere vragen kun je haar een e-mail sturen; henrikebrussee@meerkerk.nl.